Recent Posts

sâmbătă, 13 iulie 2013

LUNA - LUNA by HAMINIA HAAR

LUNA 

Când eram o copilita
Toți cei mari ma chemau Luna.
Am crezut ca este numele meu ..

Mama mea ma chema "Frezia meu dulce"
Si intr-o zi am întrebat-o:
De ce mă numesc Luna ?

Pentru că arăți ca Luna, a spus ea.
Fața ta este la fel de frumoasa și rotunda ca Luna.
Te-am nascut pe Luna Plina ..

Oh, m-am gândit ...
Nu știam că Luna era sora mea ..
Din clipa aceea, am început să simt Luna in inima mea ..

Așteptam Noaptea și Luna să vină,
Din patul meu o puteam vedea zâmbind la mine
Și stelele încântătoare clipeau atât de frumos  ..

Multe întrebări mi-au venit în minte din acea zi.
Cum pot fi sora cu o parte a cerului?
Luna a devenit cea mai buna prietena a mea ..

Ea mi-a șoptit povești atât de frumoase
Despre Ingeri, despre Dumnezeu, Regine si Regi
Despre Printese minunate și Printi ..

Luna mi-a descris în amanunt
Cât de frumos erau îmbrăcați
Cu catifea de aur și mătase ..

Ea mi-a spus că atunci când voi crește
Voi fi iubita de un Făt-Frumos
Un Print Divin!

Eram atât de fericita ..
Toată ziua dansam în grădina cu flori
Mi-au dat nectarul și parfumul lor ..

Fericire ziua, sub căldura Soarelui
Extaz  noaptea, dansand  cu stelele
Și sărutata de Luna "Noapte bună"!

Anii au trecut, cu Luna in sufletul meu ..
Ea m-a învățat toate secretele lumii
Cu multă dragoste pentru sora mai mica, eu ..

Zi de zi am devenit tot mai frumoasa,
Ințeleapta și desteapta ..
Admirata  mult ..

Frumusețea mi-a adus fericire și tristețe, de asemenea
Oamenii cred ca strălucesc asemenea  Lunii
Și doresc să ma  iubească și să mă atinga ..

Eu trebuie să fiu misterioasa si ascunsa
Ca și Luna în spatele norilor
De brate prea indraznete .

Intr-o zi cereasca, minunea s-a întâmplat!
Prințul Divin s-a indragostit de mine
În liniștite ore de tăcere ..

Sufletele noastre bete  de pasiune sălbatică
S-au cunoscut in Templul Iubirii
Sub binecuvântarea Lunii ..

Dumnezeu însuși a sfințit Iubirea noastra
Sa fie Divina pentru Eternitate
Cunoscand extazul  din Cer .

Deci, Luna, fascinația mea nemuritoare
A cerut  Îngerilor sa indrume nunta cereasca
Pentru mine și Prințul Divin ..

Toate stelele din Univers, Luna
Au cântat și au dansat cu mireasa si cu mirele,
Luna, fetita  care a crescut si Printul ei sacru!

Translated into Romanian by Valeria Stelescu

Haminia Haar,
"My Poems, Prayers for your Happiness", Nr.39R
Copyrights@June20,2013

***

LUNA

When I was a little girl
All the adults called me Luna.
I thought it was my name..

My mother was calling me "My  sweet Freesia"
So, one day I asked her :
Why do they call me Luna ?

Because you look like the Moon, she said.
Your face is as beautiful and round as the Moon.
I gave birth to you One night with full Moon..

Oh, I thought...
I didn't know that the Moon was my sister..
Since that moment I started to feel the Moon in my heart..

I was waiting for the Night and the Moon to come,
From my bed I could see her smiling to me
And the lovely stars so nice blinking ..

Many questions came to my mind since that day.
How can I be sister with a part of the Sky ?
The Moon became my best friend..

She whispered  to me so  beautiful tales
About Angels, about God, Queens and Kings
About wonderful Princesses and Princes ..

The Moon described to me in detail
How beautiful they were dressed
With golden velvet and silk..

She told me that  when I will grow up
I shall be much loved by a charming Prince
By a divine Prince ! 

I was so happy..
All day long I was dancing in the garden of flowers
They gave me their nectar and perfume..

Happiness during the day under the warmth of Sun
Ecstasy at night dancing with the stars
And kissed by the Moon "Good night " !

Years have passed with the Moon in my soul..
She taught me all the secrets of the world
With much love to her little sister, that I was..

Day by day I became more and more beautiful,
Very wise and smart..
Admired too much..

Beauty brought me happiness and sorrow, too
The people think that I shine like the Moon
And want to love and to touch  me..

I must be mysterious and hide
Like the Moon behind the clouds
Of the overwhelming arms...

One heavenly day, the miracle happened !
The Divine Prince fell in love with me
In the tranquil hours of silence..

Our intoxicated souls of wild passion
Met each other in the Temple of Love 
Under the Moon's blessing..

God Himself sanctified our Love
To be divine for Eternity
Knowing the ecstasy of heaven..

So, the Moon, my immortal fascination
Asked the Angels to guide  the celestial wedding
For me and  the Divine Prince..

All the stars of the Universe, the Moon
Sang and danced with the bride and the groom,
Luna, the little girl grown up and her sacred Prince !

Haminia Haar,
"My Poems, Prayers for your Happiness", Nr.39
Copyrights@June20.2013

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu