Recent Posts

sâmbătă, 13 iulie 2013

NISIP IN LUMINA - SAND IN LIGHT by HAMINIA HAARNISIP IN LUMINA

În țara mea oamenii simpli spun
 noi suntem făcuți din pământ sau nisip.
Depinde de locul unde te-ai născut,
Aproape de munte, de râu sau de mare ..

În clipa nașterii primim
Respiratia de la Dumnezeu, sau Creator ..
Poti  alege -l numesti  cum doresti
Nu este vorba despre religie aici ..

Religia este doar in mintea ta
Și numele dat  Divinitatiide asemenea.
Poemul meu este despre Lumină
Energia cu care trăim mai rău sau mai bine ..

Cred că te întrebi de ce mai rău sau mai bine ..
Pentru că tu  atragi sau respingi.
Aceasta depinde de voia  și dorința ta ,
Nu de a mea sau de a altcuiva ..

Nu există școli pentru a învăța toate acestea.
Trebuie sa fii foarte atent la toate tainele
Care se întâmplă în jurul tău
Din copilărie ..

Într-o zicineva a spus:"Puteți bea toate oceanele 
Daca  nisipul este pustiu ".. 
El a uitat de puterea Luminii lui Dumnezeu în noi!
Cei mai multi dintre oameni nu cred în nimic ..

Ei au pierdut orice speranțăîn viațăîn dragostecredință ..
Astfel fiind, cum să înțeleagă sensul vieții?
Ei preferă să uitepentru a-si intoarce mintea lor
La drogurisexviolentasinucidere și distrugere
Acesta este viitorul pe care il vad ei  pentru Umanitate !

Nici o societatenici familienici educație nici muncă ..
Ei visează  fie liberiliberi de orice.
Să-și piardă mințile cu totul,
Pentru a uita de ei înșiși si de viața lor ..

Războaiele, uciderea de oameni
Și un pahar de bere după
Ii face să se gândească mai profund
Pentru a ajuta  tot ceea ce e rău ..

Cine este vinovat pentru toate acestea?
Cine poate opri distrugerea vieții?
Cine  poate aduce înapoi ceea ce am avut liber
Ca dar  de la Divinitate?

Ce putem face acum
Pe ultimii 100 de metriatât de târziu?
Ne putem gândi la existența noastra
Cine suntem și de ce pe acest Pământ ..

Să ne rugam pentru Umanitate
Și la Divinitate pentru a ne salva!
Să ne iubim unii pe alții
Și sa oprim războaiele!

Haminia Haar,
"Poeziile mele, Rugăciuni pentru fericirea ta", Nr.52R
Copyrights@July5,2013

***

SAND IN LIGHT


In my country simple people say

That we are made of ground or sand.
It depends on where you are born,
Close to the mountains, to the river or the sea..

In the moment of birth we receive

The Breath  from God or the Creator..
You can choose to call Him as you wish
It's not about religion here..

Religion is only in your mind

And the name given to the leader of Divinity,too.
My poem is about the Light, the Energy
With which we live worse or better..

I think you wonder why worse or better..

Because you attract them or reject.
It depends on your interest and wish,
Not on mine or somebody's else..

There are no schools to teach you all these.

You must be very attentive at all the mysteries
That happen around you
Since childhood..

One day, somebody said :

"You can drink all the oceans
If the sand is deserted.."
He forgot about the power of God's Light in us !

Most of people don't believe in anything..

They lost every hope : in life, in love, the faith..
In these conditions
How to understand the meaning of Life ?

They prefer to forget, to turn their minds 

To drugs, sex, violence, suicide and destroying.
This is the future they can see for Humanity.
No society, no family, no education or work..

They dream to be free, free of everything.

To loose their minds totally,
To forget about themselves
And about their life..

The wars, the killing of the people

And a glass of beer after
Make them think deeper
To help what is the worst..

Who is guilty for all of these ?

Who can stop destroying the Life ?
Who can bring back what we had free
As a gift from Divinity ?

What can we do now
On the last 100 meters, so late ?
We can think of our existence
Who we are and why on this Earth..

To pray for Humanity

And Divinity to save us !
To love each others
And to stop the wars !

Haminia Haar,

"My Poems, Prayers for your Happiness", Nr.52
Copyrights@July5,2013


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu