Recent Posts

vineri, 12 iulie 2013

IUBIRE PE PAMANT - LOVE ON EARTH - BY HAMINIA HAAR


IUBIRE PE PĂMÂNT

Acumcând știm
 suntem fotoni de Lumina,
Noi suntem suflete gemene unul in căutarea celuilalt
Atâta timp cât trăim în Univers ..

Noi suntem flăcările  lumânărilor
Luminanad  drumul nostru catre Sursa,
Spre Soare, catre Luna și Cer
Unde visele noastre  devin adevarate pentru totdeauna ..

Unii dintre noi, alesi de  Dumnezeu
Sunt flăcări gemenecopiii săi cei mai apropiați.
Ei trăiesc pentru Iubirea Divina în Adevărul lui Dumnezeu
Și-o împărtășesc Umanitatii!

Suntem ca Persefona,
Zeita care cunoaste 
Viața și moartea
Trăind șase luni in Lumina și șase luni în întuneric ..

Trebuie să armonizam Planeta,
Inimilesufletele și mințile!
Nu avem prea mult timp
Sa împărtășim dragostea noastră cu ceilalți ..

Putem vedea cât de multe războaie
Ucid viețile copiilor nevinovați,
Curma viața mamelor lor ..
De ceÎn numele cui?

De ce atât de multa ambiție să-i ucizi pe ceilalți?
Cum ii putem opri de la distrugere?
Ei distrug rasa umană și Natura,
Trebuie să oprim acest rău!

Cum este posibil?
Numai prin Iubire, cred.
Acești oameni suferă de lipsă de Iubire.
Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ei ..

Trebuie să le arătăm Iubirea Divina,
Pentru a înțelege Adevărul Vietii,
Motivul pentru care am fost creați
Pentru a trăi pe Pământ în Fericire și Iubire!

Indiferent  suntem  negri sau albi,
Noi avem acelasi sânge
Oriunde am trăi: la Nord, in Sud, la Vest sau Est,
Orice am fiAtei, Hindusi sau Crestini ..

Noi trebuie să uităm de ură și războaie
Dumnezeu, Puterea Divină ne-a creat cu Pace,
Iertarea și Dragostea  le pretuim
Și frumusețea Pământului să o mângâiem!

Translated into Romanian by Valeria Stelescu

 Haminia Haar,
" My Poems, Prayers for your Happiness", Nr.12R
Copyrights@ July5, 2013

***

LOVE ON EARTH

Now, when we know 

That we are photons of Light,
We are twin souls looking for each other
As long as we live in the Universe..

We are flames of the candles

Shining our path to the source,
To the Sun, to the Moon and to Heavens
Where our dreams come true for ever..

Some of us, selected by God

Are twin flames, His closest children.
They live for the Divine Love in God's Truth
And share it to Humanity !

We are like Persephone,

The Goddess of the seasons
Who covers the Life and Death
Living six months in Light and six months in Dark..

We must harmonize the Planet,

Our hearts, souls and minds !
We don't have too much time
To share our Love to the others..

We can see how many wars

Kill the lives of the innocent children,
Kill the lives of their mothers..
Why ? In the name of who ?

Why so much ambition to kill the others ?

How can we stop them from destroying ?
They destroy the human race and Nature,
We must stop this Bad !

How is it possible ?

Only by Love, I think.
These men suffer from Lack of Love.
We must pray to God for helping them ..

We must show them the Divine Love,

To understand the Truth of life,
The reason for which we were created
To live on Earth in Happiness and Love !

No matter we are black or white,

We are the same blood
Wherever we live: the North, the South, West or East,
Whatever we are : Atheist, Hindu or Christian..

We must forget about hate and wars

God, the Divine Power created us with Peace, 
Forgiveness and Love, them to respect
And the Beauty of the Earth to caress !

Haminia Haar,

"My Poems, Prayers to your Happiness", Nr.12
Copyrights@July5,2013

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu