Recent Posts

vineri, 12 iulie 2013

DE CE DESPRE IUBIREDE CE  DESPRE IUBIRE
Unii oameni mă întreabă:
De ce scrii doar despre Iubire?
M-au uimit cu întrebările lor
Le dau acum răspunsul meu ...


Eu scriu despre Iubire
Pentru că respir Iubire,
Pentru că văd suferințele oamenilor din jurul meu
Create de lipsa de Iubire din sufletele lor ..


Eu scriu despre Iubire
Pentru ca Dragostea este Fericire și Bucurie
Dragostea este sănătate, fără medicamente
Iubirea este Dumnezeu in inimile noastre

Eu scriu poeziile mele nu despre iubirea oarecare
Cunoscuta de toată lumea, cu urmarile ei
Poezia mea este despre  Iubirea Divina,
Atât de mulți oameni nu au auzit de ea .
.
Sunt dintr-o țară mică din Europa
Și a trebuit să Invat mult
Din cele mai vechi culturi din lume
Despre Iubirea Adevărată și Divină ..


Este Sfânta Trinitate: Tu, Eu și Dumnezeu!
Care este Trinitatea, puteți intreba ..
Aceasta înseamnă credința în Dumnezeu, fara îndoială!
Dumnezeu este Adevărul în Iubire și in toate ..


Când Divinitatea atinge inima ta,
Uiti totul despre trupul tau,
Și culoarea ochilor  iubiti .
Doar sentimentele aduc Extazul Divin ..


Iubirea Divină înseamnă cunoașterea Necunoscutului,
Vederea Nevăzutului,
Toate visele tale devin realitate
Dacă ai credință în Dumnezeu ..
Noi suntem copiii lui Dumnezeu,
Creatia Sa, capodopera Lui în Univers,
Noi suntem mesagerii Lui pe Pământ
Asemeni lui Isus, dar am uitat de El..
.
Iubirea Divină înseamnă să oferi dragoste
Atata de multa cat doresti sa darui
Și să primesti la fel de mult si tu
De la acel ce ti-e pereche ..


Iubirea Divină nu  înseamnă egoism
Aceasta înseamnă sa împărtășesti Tot ce ai
Cu ceilalți copii ai lui Dumnezeu,
Să nu te mândresti cu bogăția ta ..


Ea  nu inseamna războaie, nici ucidere de oameni,
Ea inseamna  ca nu se distruge Natura si tot
Ce ni s-a daruit
De catre Creator!


Credința în Dumnezeu înseamnă să-L simti
In toate celulele, in respiratie
Și când  simți prezența Lui în sânge,
Iubirea Divină este în tine!


Nu ai alte întrebări,
Nu ai nevoie de nimic altceva,
Ai tot ce vrei
Și cel iubit  este cu tine.


Cuvintele mele nu sunt  simple poezii ,
Sau teorii ..
Ele sunt un ghid pentru Iubirea Divina
Lecții despre cum să ierti ..

Poeziile mele te învață cum să doresti Iubirea Adevarata
Și cum să-ti dai sufletul pentru ea ..
Iubirea Divină nu poate fi cumpărata,
Este în tine, dacă ai Credință ..


Citeste poemele din cărțile mele,
Vei fi deodata atins  de Iubire
Nu de mine ca  poetă sau femeie
Iubirea Divină este în Tine!

Translated into Romanian by Valeria Stelescu

Haminia Haar, 
"My Poems, Prayers for your Happiness", Nr.1R
Copyrights@July12,2013
WHY ABOUT LOVE

Some people ask me :
Why do you write only about Love ?
They amaze me with their questions
And I give them my answer ...

I write about Love
Because I breathe Love,
Because I see the sufferings of the people around me
Caused by the Lack of Love in their souls..

I write about Love
Because Love is Happiness and Joy
Love is health without medicines
Love is God in our hearts..

I write my poems not about simple Love
Known by everybody with its consequences
My poetry is about Divine Love,
So many people never heard of it..

I am from a small country in Europe
And I had to study a lot
From the oldest cultures in the world
About the True and Divine Love..

It is the Trinity :  You, Me and God !
What is the Trinity, you may ask..
It means Faith in God , no doubt !
God is the Truth in Love and everything..

When Divinity touches your heart,
You forget all about your body,
And your lover's color of the eyes.
Only the feelings bring you the Divine Ecstasy..

Divine Love means knowing the Unknown,
Seeing the Unseen,
All your dreams come true
If you have faith in God ..

We are God's children,
His Creation, His masterpiece in the Universe
We are His messengers on Earth
Like Jesus, but we forgot about him..

Divine Love means to give Love
As much as you wish to give
And to receive the same
From your partner in life..

Divine Love means No selfishness
It means to share All that you have
With the other children of God,
Not to be proud with your richness..

It means No wars, No killing the people
Not destroying Nature and everything
Given to us as gifts
By the Creator !

Faith in God means to feel Him
In all your cells, in your Breath
And when you feel His presence in your blood,
Divine Love is in you !

You don't have any more questions,
You don't need anything else,
You have everything you wish
And your beloved is with you .

My words are not simple poems
Or theory..
They are a guide to Divine Love
Lessons about how to forgive..

My poems teach you how to desire the True Love
And how to give your soul for it..
Divine Love can not be bought,
It is in you, if you have Faith..

Read the poems from my books,
You will be suddenly touched by Love
Not by me as a poetess or woman
Divine Love is in You !

Haminia Haar,
"My Poems, Prayers for your Happiness", Nr.1
Copyrights@June30,2013

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu