Recent Posts

vineri, 12 iulie 2013

CINE SUNT EU - WHO AM I - BY HAMINIA HAAR


CINE SUNT EU

Eu sunt eu,
Cine altcineva pot fi?
O ființă umană,
Ascultand bataile inimii mele
Și  gândind că Dumnezeu știe
Mult mai multe despre mine ..

De la începutul Timpurilor
Am fost în căutarea Iubirii Divine
Si numai a  Frumuseții
În jurul meu,
Admirand cerul azuriu
Și stelele noptii ,în extaz ..

Sunt un mister,
Mulți oameni spun.
Sunt de acord cu ei
Pentru că în fiecare zi
Miracole se întâmplă cu mine,
Doar minuni , eu sunt norocoasa,
Este greu de crezut!

Unde  este secretul
Poți să mă întrebi ..
Nu este nici un secret.
Toate lucrurile sa se intample foarte liber
Fără nici un plan,
Cu excepția gândurile mele ..

Ele nu se opresc
Zi și noapte
În timp ce eu fac totul,
Sau dorm.
Eu pot visa în timpul zilei
Și pot dansa noaptea  cu stelele ..

Ma simt pe mine  si sufletul meu
Apartinand  Universului infinit,
Am învățat de Luna
Multe secrete ale lumii
Care nu sunt explicate
În nicio Universitate ..

Eu pot vedea Nevăzutul ..
Oamenii nu mă cred.
Uneori e bine,uneori  nu.
Este periculos să spui adevărul
Ființelor umane
Deoarece se supăra și devin rele ..

Sunt un foton de Lumină
Care si-a întâlnit flacăra geamăna,
Iubirea Divina,
Împreună vom crea Frumusețe
Pentru a-i bucura pe oameni cu  Poezia Iubirii
Si pentru a o impartasi  Umanitatii ..

Oh, dragul  meu!
Noi stim toate sentimentele
Iubirii adevarate,
Știm  fericirea din celulele noastre.
Știi care este
Cel mai fericit moment din viața noastră?

Desigurstii!
Toată lumea știe acest eveniment unic!
Care poate fi rezultatul  Iubirii Divine?
Un Copil dulceadept al Luminii,
Adept al Vieții,
Adept al lui Dumnezeu!


Translated into Romanian by Valeria Stelescu

Haminia Haar,
"My Poems, Prayers for your Happiness", Nr.6R

Copyrights@ July72013
WHO IS ME 

I am Me,
Who else can I be ?
A human being,
Listening to my heart beats
And thinking that God knows
Much more about me..

Since the beginning of times
I was looking for Divine Love
Only for Beauty
Around me,
Admiring the azure Sky
And the night stars, in ecstasy..

I am a mystery,
Many people say it.
I agree with them
Because every day
Miracles happen to me,
Only Good miracles, I am lucky,
It's hard to believe !

Where is the secret 
You can ask me..
There isn't any secret.
All things happen very free
Without any plan,
Except my thoughts..

They can not stop thinking
Day and night
While doing everything,
Or sleeping.
I can dream during the day
And dance with the stars by night..

I feel me and my soul
Belonging to the infinite Universe,
I am taught by the Moon
Many secrets of the world
Which are not explained
In any University..

I can see the Unseen..
The people don't believe me.
Sometimes it's good, sometimes not.
It's dangerous to say the truth
To human beings
Because they get upset and bad..

I am a photon of Light
Who met my twin flame,
The Divine Love,
Together we create the Beauty
To enjoy the people by Love Poetry
And share it with Humanity..

Oh, my beloved !
We know all the feelings
Of the True Love,
We know the happiness in our cells .
Do you know what is 
The happiest moment in our life ?

Of course, you know !
Everybody knows this unique event !
What can be the result of  Divine Love?
A sweet child, the follower of Light,
The follower of Life ,
The follower of God !

Haminia Haar,
"My Poems, Prayers for your Happiness", Nr.6
Copyrights@July7,2013

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu