Recent Posts

marți, 18 iunie 2013

ODA IUBIRII - LOVE ODE - By HAMINIA HAARODA IUBIRII

Iubitul meu Luceafar!
Mi-e dor de tine-atat de mult,
Incat nu sunt cuvinte destule
Și dicționare in lume
S-o  spun pe deplin   ..

Nu exista atâta Respiratie de la Dumnezeu

Ca să trăiesc fără tine..
Cum ai putut, dulcea mea flacara geamănă ,
Intregul să-l imparți?

Cum ai putut  crede că

Inima mea curata poate bate, lucra fara a te iubi?
Crezi că ești Dumnezeu
Sa separi ce El a unit ?

Jumătatea întregului este întotdeauna agonie ..

Eul meu, mintea mea, trupul  și sufletul
Nu pot lucra, nu pot dormi,
Si-mi pare  greu orice e de facut..

Sunt orbita,  nu pot vedea această lume

Ce poate fi?
Cred că Iubirea ta Magica
Mi-a inchis ochii  de când te-am văzut  ..

De aceea nu am putut înțelege
Cuvintele tale cerești, soaptele si poemele ,
Sufletul și mintea mea cufundate in pasiunea ta,
Cum ar putea ele sa  creada sau sa vada amanuntele?

Am cutreierat   Paradisul
Dansand cu minunate flori mici roz
Și stele fără corp, iti amintesti ..
Nu-i așa?

Ai cântat pentru mine cantecul Freesia în fiecare noapte
Până mi-am pierdut mintea în extazul tau
Și tu ai fost cuprins de-al meu,
Oh, Doamne!

Ai simțit același parfum de Ambrozie
Doar ascultand  cuvintele mele divine
Dar ai fost atât de misterios cu mine ...
De ce?

Ți-a plăcut iubirea mea Mimosa atat de profund,
Ai împărtășit-o cu mine, dar de ce atat de târziu?
De ce m-ai lăsat să trăiesc în Inocenta ?
De ce?

Sigur, ai indragit  puritatea mea ..
Era dincolo de imaginația ta,
Dar sa nu imparti cu mine sentimentele tale,
Greu de înțeles .. 

Ești un mare maestru al Iubirii Divine 
Ai trimis-o in sufletul meu, in inima si trupul meu
Fără a-mi  mai ingadui să le stapanesc ..
Ești un poet sofisticat ..

Intentia ta a fost foarte buna, dulcele meu,
Am fost de acord cu ea de indata si mereu ..
Iti amintesti..
Da ?

Cum este posibila Iubirea Divină  pe Pamant
Fără respectarea  legilor  în societate ?
Aceasta le impune, stii ..
Trebuie să știi!

Deci, vino, iubite,vino, vino!
Așa cum a spus Rumi, în poemul catre Dumnezeu ..
Pentru a reuni ceea ce ai divizat ..
Un întreg nu poate trăi in jumatate !


Translated into Romanian by Valeria Stelescu

Haminia Haar,
"My Poems, Prayers for your Happiness", Nr.20R
Copyrights@June11,2013

***

LOVE ODE

My beloved Evening Star !

I miss you so much,
There are not enough words
And dictionaries in the world
To explain it..

There is not so much Breath from God
To live without you.
How could you, my sweet twin flame,
Let my whole be divided ?

How could you think that
My pure heart can beat, work and stop loving you ?
Do you think that you are God 
To divide what He made One ?

The half part of the Whole is in always agony..
My ego, mind, body and soul
Can not work, can not sleep,
Finding it hard to do anything.

I am blinded, I can not see this world
What can it be ?
I think that your magic love
Made me blind since I first saw you..

That's why I couldn't understand
Your heavenly words, whispers and poems..
My soul and mind were drowned into your fire passion
How could they think or see other details ?

I was traveling in Paradise
Dancing with the wonderful little pink flowers
And stars, without body, you remember..
Don't you ?

You sang for me the Freesia song each night
Until I lost my mind in your ecstasy
And you were so happy in mine ,
Oh, God !

You felt the same Ambrosia fragrance
Just by listening to my words from Divinity
But you were so mysterious to me...
Why ?

You enjoyed my Mimosa love so deep,
You shared this with me, but why so late ?
Why did you let me live in innocence ?
Why ?

For sure, you liked my purity ..
It was beyond your imagination,
But not to share with me your feelings ?
Hard to understand..

You are a great Master of Divine Love
You sent it to my soul, heart and body
Without letting me control them..
You are such a sophisticated poet..

Your intention was very good, my sweet
I agreed with it instantly and always..
Do you remember ?
Do you ?

How is possible Divine love exist on Earth
Without respecting some laws in its society ?
It imposes them, you know..
You must know !

So, my sweetheart, come, come, come !
As Rumi said in his poem to God..
To unite what you divided ..
A Whole can not live full as a half !

Haminia Haar,
"My Poems, Prayers for your Happiness " Nr.20
Copyrights@May28,2013


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu