Recent Posts

miercuri, 19 iunie 2013

TRANSA MAGICA - MAGIC TRANCE - By HAMINIA HAAR


TRANSA MAGICA

De ce ramanem  în Extaz

În fața Frumuseții?
Când trebuie sa fim in  transă
Si sa uitam de noi?

Ce este Magia  și  ce este Transa?

Suntem cu toții fascinați în fața lor
Și nu ne putem explica sentimentele ..
De ce nu putem?

Inima noastră începe să bată 
tât de repede
Când iubitul nostru se apropie ..
De ce?
Ne presimtim vibratiile  si emotiile ?

Știm că nu le putem controla.

De unde vin ele?
Din Univers ,desigur ..
Sau de la Dumnezeu?

Nici oamenii de știință

Nici preoții nu ne pot da Adevărul ..
Este Magicul Adevăr sau Transa?
Suntem neajutorați în fața Naturii ..

Cine-i dirijorul 
 vietilor  noastre?

Unii oameni refuză să se gândească la aceasta ..
Ne place atât de mult să înotam  în valuri muzicale,
Pentru a trăi Armonia  și Dragostea ..

De ce suntem atrasi de Nevăzut,

De minuni, asteptandu-le?
De ce vrem sa fim mangaiati
De cel preaiubit și sa fim sarutati?

Dorul sufletelor este atât de puternic

Și dorința trupului atât de adâncă,
Indiferent de distanțe și de timp pe Pământ,
Avem nevoie unii de alții atât de mult ..

Numim aceasta Iubire sau Iubire Divina ..

Există vreo diferență?
Visam Iubire si  cântăm Dragoste,
Poeții scriu, despre ea de  o Eternitate ..

Dragostea este Cea Dintai în viața noastră,

Ne straduim  si  luptam pentru ea,
Vrem să simtim  Iubirea  din Grădina Edenului
Sadim propriile noastre Gradini de Dragoste ..

Atat  de multe-nchipuiri maiestre
Plasmuieste  mintea  noastra.
Vrem să trăim cea mai frumoasa Dragoste,
Vrem Raiul!

Este Frumusețea Magie sau Transa?

Exista în realitate sau este doar în mintea noastră?
Noi suntem parte a Naturii ..
Suntem o farama  infima a ei?

Ne plac  Frumusețea, Armonia și Iubirea,

Cautam sufletele noastre gemene atât de mult
Ca sa trăim împreună o viață
Și ca sa simtim extazul în Dragoste ..

Puțini copii ai lui Dumnezeu afla flăcările  lor gemene ..

Se iubesc unul pe altul dincolo de Visare,
Sufletele lor nu se  pot rataci,
Indiferent unde sunt  salasele lor.

Extaz este ceea ce toti visam  mereu ..
Magie și Transa  cu alte cuvinte ..
Unii dintre noi pot  transcende această lume
Și  pot cunoaște taina Cerurilor ..

Totul vine de la Dumnezeu ..

Fericiți sunt cei care cunosc Dragostea Lui 
Strălucitoare și Divina ..
Toate darurile Sale sunt purul adevăr!

Când Dumnezeu este prezent în trupul și in mintea noastră 

In viața noastra nu exista intrebari,
Toate templele sunt deschise pentru noi
Pentru a sfinți  prezența  noastra în Lumina!

Translated into Romanian by Valeria Stelescu

Haminia Haar,
"My Poems, Prayers for your Happiness", Nr.24R
Copyrights@June10,2013

*** 

MAGIC TRANCE

Why do we fall in Ecstasy
In front of Beauty ?
When do we fall in Trance 
And forget about ourselves ?

What is Magic and what is Trance ?
We are all fascinated in front of them
And we can't explain our feelings..
Why can't we ?

Our heart starts to beat so fast
When our lover approaches us..
Why ?
Do we know our vibes and emotions ?

We know that we can not control them.
Where do they come from ?
From Universe for sure..
Or from God ?

Neither the men of science
Nor the priests can give us the Truth..
Is the Truth Magic or Trance ?
We are helpless in front of Nature..

Who manages our lives ?
Some people refuse to think of it..
We like so much to swim in the musical waves,
To live the Harmony and Love..

Why are we attracted by the Unseen,
By miracles, waiting for them ?
Why do we want to be caressed
By our lover and to be kissed ?

The longing of the souls are so strong
And the physical desire so deep ,
No matter the distance and time on Earth,
We need each other so much..

We call it Love or Divine Love..
Is there any difference ?
We dream Love, we sing Love,
The poets have written about it for ages. 

Love is number one in our life,
We make efforts, we fight for it,
We want to feel the Love from the Garden of Eden,
We make our own Garden of love..

All kinds of amazing fantasies
We have in our minds.
We want to live the most beautiful love,
We want the Paradise !

Is Beauty the Magic or the Trance ?
Is it in reality or only in our minds ?
We are part of the Nature ..
Are we a small division of it ?

We like the Beauty, Harmony and Love,
We are looking for our twin souls so much
To live together a lifetime
And feel the ecstasy in Love..

Few children of God find their twin flames..
They love each other beyond imagination,

Their souls can never depart,
No matter where their houses are..

Ecstasy is what we always dream..
Magic and Trance with other words..
Some of us can transcend this world
And know the mystery of Heavens ..

Everything comes from God ..
Happy are those who know
His brilliant and Divine Love..
All His gifts are pure Truth !

When God is present in our body and mind
We don't have other questions in life,
All the temples are opened to us
To sanctify or presence in Light !

Haminia Haar,
"My Poems, Prayers for your Happiness",Nr.24
Copyrights@May29,2013

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu