Legea nr. 17/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 174 din 8 martie şi a intrat în vigoare astăzi.
Asociaţiile de proprietari trebuie să afişeze lunar, aşa cum reiese din document,modalitatea de calcul ce stă la baza sumelor de plată lunare aferente proprietarilor de apartamente. Acest lucru trebuie făcut de către preşedintele asociaţiei.
"Asociaţia de proprietari, prin grija preşedintelui asociaţiei, va afişa lunar, la vedere, lângă lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, modalitatea de calcul în urma căreia au rezultat sumele lunare de plată ale proprietarilor. Modalitatea de calcul va conţine şi arăta explicit toate costurile şi sumele care formează totalul de plată al proprietarilor, respectiv modul de calcul şi de repartizare a acestor cheltuieli către proprietari", este prevăzut în noua lege.
În situaţia în care modalitatea de calcul a sumelor lunare de plată ce revin proprietarilor de apartamente nu este afişată, amenda aplicabilă poate fi cuprinsă între 500 şi 3.000 de lei.
Iniţiatorul actului normativ a afirmat că introducerea acestei obligaţii impune un plus de transparenţă în repartizarea şi stabilirea cheltuielilor asociaţiilor de proprietari.
De reţinut este că orice persoană interesată poate să facă sesizări cu privire la faptele ce constituie contravenţii. Iar de constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se ocupă persoanele împuternicite de Inspectoratul de Stat în Construcţii şi de Ministerul Afacerilor Interne, primarii sau împuterniciţii acestora.

Ce cheltuieli are o asociaţie de proprietari

Asociaţiile de proprietari au, aşa cum stabileşte Legea nr. 230/2007, mai multe cheltuieli, după cum urmează:
  • cheltuieli pe număr de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în proprietăţi individuale;
  • cheltuieli pe consumuri individuale;
  • cheltuieli pe cota-parte indiviză, în funcţie de suprafaţa utilă a proprietăţii individuale;
  • cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociaţiei de proprietari;
  • cheltuieli pe consumatori tehnici;
  • cheltuieli de altă natură. 
Suma ce priveşte proprietatea comună a fiecărui proprietar din cadrul condominiului este stabilită şi repartizată proporţional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună.
"Cheltuielile efectuate de asociaţia de proprietari pentru plata unor servicii de utilităţi publice sau de altă natură, legate de proprietăţile individuale din condominiu şi care nu se facturează individual pe fiecare dintre acestea, se repartizează după acelaşi criteriu care a stat la baza emiterii facturii, în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu furnizorul respectivului serviciu", este punctat în actul normativ amintit.
Notă: În 2015 au intrat în vigoare două legi pentru modificarea Legii asociaţiilor de proprietari. Dacă una face referire la informarea trimestrială cu privire la situaţia financiară a asociaţiei, cealaltă oferă proprietarilor posibilitatea de a cere adeverinţe cu situaţia cheltuielilor defalcate privind întreţinerea.