Recent Posts

miercuri, 18 septembrie 2013

RUGACIUNEA PARINTELUI ARSENIE BOCA - THE PRAYER OF PRIEST ARSENIE BOCA

  • Rugaciuni Parintele Arsenie Boca Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să am grijă să mă leapăd de mine însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac, şi astfel, ţinând la mine, Te pierd pe Tine. Doamne Iisuse Hristoase ajută-mi ca rugaciunea Prea Sfânt Numelui Tău să-mi lucreze în minte mai repede decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, că iată mint în tot ceasul. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întunerec. Patimile au pus tină pe ochiul minţii, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţa în care Te ţinem bolnav, flămând şi fără haină, şi aşa risipim în deşertăciuni zilele noastre, umiliţi şi dosădiţi până la pământ. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Pune foc temniţei în care Te ţinem, aprinde dragostea Ta în inimile noastre, arde spinii patimilor şi fă lumină sufletelor noastre. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Vino şi Te sălăşluieşte întru noi, împreună cu Tatăl şi cu Duhul, că Duhul Tău cel Sfânt Se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi mintea noastră rămân pe jos neputincioase. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că nu ne dăm seama ce nedesăvârşiţi suntem, cât eşti de aproape de sufletele noastre şi cât Te depărtăm prin micimile noastre, ci luminează lumina Ta peste noi ca să vedem lumea prin ochii Tăi, să trăim în veac prin viaţa Ta, lumina şi bucuria noastră, slavă Ţie. Amin.
  • D'ali Atash

    Prayer Father Arsenius Boca Lord Jesus Christ, help me today as the day I'll see that I deny myself, because who knows what I'll do nothings great dissension, and thus taking from me losing you. Lord Jesus Christ help me as most holy prayer of thy name to my mind work faster than lightning in the sky, that no shadow of evil thoughts I should not obscure that here lie all the time. God, Who live secretly among humans, have mercy on us, we walk through the darkness preventing us. Passions have put mud on the mind's eye, forgetting to strengthened us as a wall harden our hearts and all together they made the prison keep you sick, hungry and without clothes, and so wasted in vain today, humiliated and dosădiţi to ground. God, Who live secretly among humans, have mercy on us. Put the fire prison that you hold, turn your love into our hearts burn thorns passions and make light of our souls. God, Who live secretly among humans, have mercy on us. Come and dwell in us, together with the Father and the Spirit, that your Holy Spirit prays for us with sighs too deep for words when speech and mind remain below powerless. God, Who live secretly among humans, have mercy on us, that we do not realize how imperfect we are, how close our hearts are and how you away with our littleness, but your light shine upon us to see the world through eyes, to live for ever in your life, light and joy, glory to Thee. Amen.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu